Home » coruna » Recent Articles:

O ciclo ‘Galerías San Agustín’ encherá desde marzo este mercado con encontros de creación, deseño, decoración, emprendemento ou ecoloxía, así como actividades culturais

febrero 14, 2018 coruna No Comments

A praza de abastos de San Agustín encherase as segundas e cuartas fins de semana do mes, a partir de marzo, de mercados paralelos ao tradicional onde a creación, a artesanía, a arte e o emprendemento nas súas diversas disciplinas e sectores poderán amosar ao público os seus traballos. O proxecto Galerías San Agustín é, segundo avanza o concelleiro de Emprego e Economía Social, Alberto Lema, unha iniciativa de dinamización comercial do mercado municipal, que busca, a través de actividades complementarias, “crear, por unha banda, un enclave referente para a creación que existe na cidade e en Galicia e, por outra, avanzar na liña marcada polo goberno local para impulsar os mercados como núcleo de revitalización dos barrios”. “Os mercados municipais son un pilar básico para o fomento do modelo de comercio que defende e promove este goberno local. Apostamos polo comercio de barrio, e nel, os mercados municipais están chamados a ser núcleos de revitalización da vida e a convivencia dos barrios. Nesta idea insiste Galerías San Agustín”, indica o responsable municipal desta área.

A iniciativa celebrarase en sábados alternos –os pares de cada mes, para compatibilizala con outras actividades que xa están programadas como os mercados de carácter ecolóxico– e acollerá oito mercados temáticos, nun total de 24 eventos no ano. A segunda fin de semana de cada mes celebrarase Creadores , un encontro que reunirá máis de 30 postos de arte, decoración, moda, complementos e xoiería, entre moitos outros, entre profesionais Galicia. Na cuarta fin de semana as tipoloxías de mercados irán variando con sete eventos sucesivos. Comezará con Deco , unha cita na que o mercado de San Agustín encherase de mobiliario, arte, téxtil, cerámica ou iluminación de deseño grazas a máis de 20 postos de decoración e interiorismo. Ao mes seguinte será a quenda dos mobles antigos, libros, bicicletas, roupa ou pezas de coleccionista en busca dunha nova vida en Vintage . O cuarto mercado temático estará especializado en Arte e fotografía . De novo, haberá máis de 20 postos nos que ver e mercar pintura, escultura, fotografía ou artes gráficas, entre outros. En Ecolóxica o turno será para os productos sustentables e ecolóxicos que apelen ao consumo consciente e que irán dende os tecidos naturais ou a cosmética ecolóxica até os produtos artesáns. Un dos mercados máis especializados será Birra , no que catas, obradoiros, maridaxes, mestres cervexeiros e un pequeno alambique serán protagonistas. Na última das citas temáticas terán un espazo propio os e as emprendedoras. Talleres, estudos creativos, axencias, ludotecas, asociacións, así como diferentes escolas poderán amosar o seu traballo en Emprende .

… Leer más

Máis de 5.800 veciños e veciñas da cidade acolléronse en 2017 ao plan de pago personalizado e fraccionaron o pago de tributos por valor de 9,4 millóns

febrero 13, 2018 coruna No Comments

O pasado 2017, 5.816 veciños e veciñas da cidade da Coruña acolléronse ao modelo de Plan de Pago Personalizado de tributos locais, unha medida posta en marcha polo goberno municipal e que supón a posibilidade de realizar o pagamento fraccionado dos impostos até en seis prazos a través de domiciliación bancaria. O exercicio pasado foi o primeiro no que a veciñanza non só puido aboar mediante este sistema o pago do Imposto de Bens Inmobles (IBI) entre os meses de marzo e outubro, senón tamén o Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), o Imposto sobre Actividades Económicas (IAE), así como a taxa de lixo e a de vados. A concelleira de Facenda, Eugenia Vieito, explica que “esta modalidade facilita o pago de tributos aos e ás contribuíntes, que poden axustar o ritmo dos abonos á súa situación económica particular e aos seus tempos”. A responsable municipal salienta “o notable incremento de veciñas que decidiron realizar o pago de tributos deste xeito, multiplicando por catro o número de solicitantes dende 2015, que era de 1.413 personas, e por dous o de 2016, de 2.689 persoas”.

A titular de Facenda recorda, ao fío, que os e as contribuíntes que se acollen ao Plan de Pago Personalizado dos tributos de IBI e IVTM reciben unha bonificación do 3% en base á modificación da ordenanza xeral de recadación que aplicou o goberno local. “Segundo os datos municipais, o pasado ano, a bonificación que recibiron as 5.816 persoas que decidiron pagar os seus tributos de forma fraccionada chega aos 237.867 euros”, salientou.

A concelleira Vieito indicou tamén que o calendario fiscal introducido polo executivo municipal “non só redistribúe os períodos de pago e dá a oportunidade de aboar os tributos de forma periódica recibindo bonificacións por iso, senón que tamén é positivo para a propia administración local”. Así, salientou que a aplicación do novo calendario “supuxo unha mellora trascendente na tesourería municipal, que dispón desta forma dun fluxo de fondos constante e equilibrado, de xeito que pode facer fronte aos seus compromisos de pago sen ter que recorrer a operacións de tesourería, algo habitual noutras épocas e con outros gobernos”.

Rexeneración Urbana abrirá en abril o prazo para solicitar axudas de rehabilitación e instalación de ascensores en edificios

febrero 12, 2018 coruna No Comments

A Concellería de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda convocará a finais de marzo axudas por 2.650.000 euros para obras rehabilitación de edificios, centradas nas melloras de accesibilidade e habitabilidade dos mesmos. “Este Concello mantén unha aposta moi importante pola rehabilitación da cidade consolidada, como demostra a cantidade exemplar de fondos propios, un 30% máis que no anterior mandato, que investimos nestas axudas dirixidas á posta ao día e mellora da calidade dos edificios da cidade”, indica o concelleiro Xiao Varela. A subvención conta con dúas liñas de actuación diferenciadas. Unha primeira, de accesibilidade, para a instalación de ascensores e a mellora das entradas dos edificios á que se destinan 1.450.000 euros que subvencionarán até un 30% do investimento total que supoña a obra. A segunda liña está dedicada, entre outras actuacións, a intervencións nos elementos comúns e á mellora na eficiencia enerxética -posibilidade que foi introducida polo actual goberno nas bases-, que contará cun máximo de 1.200.000 euros cos que se poderá subvenciar ata un 30%, como avanzou Varela nunhas xornadas de rehabilitación que se celebraron esta semana. O departamento que dirixe traballa xa nas bases da convocatoria, que especificarán as condicións de acceso a estas axudas e estarán dispoñibles no mes de abril.

“Consideramos que había que darlle un cambio de rumbo á dinámica da área de Urbanismo que atopamos no Concello, e este cambio ten que ver precisamente coa rehabilitación, con mellorar e sacar partido ao tecido construído da cidade, que ten case 20.000 vivendas baleiras e algúns novos desenvolvementos importantes como o Ofimático ou San Pedro de Visma”, explica o concelleiro, que incide en que a aposta firme do Concello “contrasta coa ausencia estatal” de axudas para este fin, que “levan disminuindo 10 anos, de 1.000 millóns a 300”. “Redoblamos a aposta para tentar suplir esa ausencia”, apunta. As políticas que fomentan a rehabilitación cumpren unha dobre función, a de manter a vivenda como garante de dereitos e, por outro lado, ser un motor económico na cidade. Neste sentido, indica Varela, o Concello está tamén incidindo na mellora do espacio público nos barrios, “intervencións pouco vistosas, pero de baixo custo e alto impacto, xa que rematan con deficiencias históricas e revalorizan estes espazos e chaman ao investimento”.

Como lembra Varela, o Concello ten en marcha dende o pasado ano a campaña informativa Miña casa. Meu lar , co obxecto de dar a coñecer á veciñanza este programa de axudas de maneira sinxela e accesible, a través de dípticos e catálogos detallados. Poden conseguirse nas distintas dependencias municipais, como centros cívicos e edificios municipais, e que, igualmente, foron distribuídos xa nas asociacións veciñais da cidade, colexios profesionais –como o de Arquitectura, Arquitectura Técnica ou Administración de Fincas– e, igualmente, nas sedes de asociacións relacionadas con discapacidades motoras. A información do catálogo tamén está dispoñible para descarga na web municipal.

Medio Ambiente abrirá nos vindeiros días o prazo para solicitar as ecohortas urbanas nos barrios de Agra do Orzán, Eirís e Novo Mesoiro, “unha histórica demanda veciñal”

febrero 11, 2018 coruna No Comments

A Concellería de Medio Ambiente abrirá nos próximos días o proceso de adxudicación das novas ecohortas urbanas dos barrios de Agra do Orzán, Eirís e Novo Mesoiro. A construcción de hortas en terreo municipal responde a unha “histórica demanda veciñal de creación de espazos destinados a cultivos na cidade” ao mesmo tempo que “reforza o proceso de rexeneración urbana e ecolóxica da cidade e favorece a soberanía alimentaria, o desenvolvemento comunitario e o fomento do consumo responsable e de proximidade”, explica a titular de Medio Ambiente, María García. Poderán solicitar a adxudicación dun terreo as persoas maiores de idade inscritas no padrón municipal cunha antigüidade mínima de seis meses -excepto vítimas de violencia machista que cambien de domicilio, persoas emigrantes retornadas ou refuxiadas, que non precisan cumprir este requisito- e que non teñan débedas co Concello, así como centros públicos de ensino e asociacións sen ánimo de lucro que teñan carácter social, pedagóxico, terapéutico ou ambiental. As bases -nas que se reservan parcelas para personas maiores de 65 anos, perceptoras da Renda Social Municipal ou da Renda de Inclusión Social, con diversidade funcional e asociacións cun fin educativo- poderán consultarse na páxina web www.coruna.gal/medioambiente unha vez saian publicadas no Boletín Oficial da Provincia e haberá 15 días para solicitar unha parcela.

As persoas que resulten adxudicatarias terán autorización para desfrutar do uso da parcela por dous anos, concesión que poderá ser prorrogada por un ano máis, e deberán deixar o terreo preparado para unha nova adxudicataria 15 días antes de que remate o prazo de desfrute. Tras este periodo de uso, abrirase de novo o concurso de adxudicación sen que as persoas beneficiarias teñan preferencia algunha. As autorizacións de uso terán carácter gratuíto e non estarán suxeitas a taxa, porén, os gastos de conservación e mantemento de cada unha das parcelas e mesas de cultivo, así como das ferramentas necesarias, correrán a cargo da correspondente persoa ou entidade adxudicataria, que terá que cumprir tamén con otras obrigas. Así, por exemplo, o terreo deberá ser cultivado empregando técnicas da agricultura ecolóxica -polo que se poñerán tamén en marcha programas de formación vinculados á xestión de hortas, produción ecolóxica e compostaxe comunitaria-, e as persoas usuarias deberán evitar producir molestias ou danos a terceiras persoas e cumprir coas normas mínimas de convivencia e respecto ao persoal municipal e outras usuarias.

O Concello da Coruña comezou no setembro pasado a construción destas tres novas áreas hortas urbanas, que contan cun total de 217 parcelas. A súa localización e características derivan dun proceso participativo coa veciñanza, o sétimo que se abordou dentro do programa A Porta Aberta, que desenvolve a concellería dirixida por Claudia Delso. “As hortas urbanas de xestión ecolóxica son proxectos que falan do disfrute do espazo público, das políticas de proximidade e a protección do medio ambiente e a natureza”, destaca a concelleira.

A horta urbana do Ágora ten 112 parcelas e 10 mesas de cultivo e contou cun orzamento de 115.000 euros. Está situada entre centro municipal e a denominada Arqueta dos Frades, que se atopa protexida por Patrimonio. Esta horta urbana dará servizo aos barrios tanto da Agra do Orzán como de Visma, Mariñeiros e Rosales. A ecohorta de Eirís, que está na parte sur do parque, tivo un orzamento de 125.000 euros para a definición de 77 parcelas e outras 10 mesas de cultivo. Ademais do barrio de Eirís, dará servicio ás zonas de Casablanca, Castrillón e Oza. As hortas de Novo Mesoiro acumulan 29 parcelas e catro mesas de cultivo, realizadas cun orzamento de 41.000 euros. As tres zonas terán parcelas de diferentes tamaños e tipos, segundo o tipo de colectivo ou persoa usuaria. Así, os terreos máis grandes están orientados para uso das entidades e colexios que as empreguen con fins terapéuticos ou educativos, co obxectivo de contribuír a inculcar valores vinculados á agricultura tradicional e ecolóxica, mentres que os máis pequenos terán uso individual. As persoas usuarias con diversidade funcional contarán con accesos adaptados.

Os tres proxectos contan cunha serie de elementos comúns, como son un sistema de rego cómodo, cunha billa cada dúas parcelas, pilas de lavado para as verduras e ferramentas de labranza e un peche perimetral do recinto. Tamén se construíron camiños para optimizar o uso das parcelas, almacéns para gardar os equipamentos de uso comunitario e composteiros, dentro do programa municipal de compostaxe posto en marcha no pasado ano. “Tamén haberá sebes, matorreiras, parterres, árbores froiteiras e flores, xa que a nosa intención non só é facer destes uns espazos bonitos, para o ocio e o disfrute, senón tamén incrementar a súa biodiversidade, algo que é fundamental para poder desenvolver un cultivo ecolóxico”, afirma García.

O Concello edita a obra ‘Choqueiros. Breve crónica histórica do carnaval coruñés’, co obxectivo de recuperar e poñer en valor a singulariedade do noso entroido”

febrero 10, 2018 coruna No Comments

O concelleiro de Culturas, Deporte e Coñecemento, José Manuel Sande, presentou no Pazo de María Pita o libro Choqueiros. Breve crónica histórica do carnaval coruñés, unha publicación que ten como finalidade recuperar a tradición popular do entroido local. “Por segundo ano consecutivo, o Concello edita un libro en relación á historia destas festas, co obxectivo de afondar na necesaria exploración da memoria da nosa cidade”, sinalou Sande. Así, tras a publicación no 2017 do libro O apropósito coruñés, escrito por Antón de Santiago, o goberno local edita un novo texto, “que afonda nas singulariedades e as particulariedades do entroido coruñés, entendido como unha festa espontánea, popular e tradicional, da que se debe recoñecer e poñer en valor o seu pasado”, explicou o concelleiro. O titular da área de Culturas, que estivo acompañado polo autor, o historiador Xosé Alfeirán, explicou que o texto, que inclúe material gráfico da época procedente do Arquivo Municipal, fai unha revisión do Carnaval da Coruña que chega até o ano 1882, “o que abre o camiño a unha natural continuidade desta publicación”.

Alfeirán salientou a oportunidade que supón a publicación da obra “para rescatar do esquecemento, e dun xeito riguroso, as crónicas dunha tradición cultural e festiva como é o entroido coruñés”. O autor partiu tanto das experiencias “contadas polos seus e as súas protagonistas, en moitos casos xornalistas da época que, despois de participar nos desfiles e bailes, narraban os feitos na prensa e nos folletos que se editaban”, como dos expedientes municipais vencellados ás celebracións, “para facilitalas ou prohibilas”. Deste xeito, o historiador chega á conclusión que a festa, no municipio, “readáptase con cada nova xeración”. “Cada 25 ou 30 anos, froito dunha nova xeración e da evolución histórica e socio-económica da cidade, o Entroido presenta numerosos cambios, aínda que mantén compoñentes comúns que perviven até o día de hoxe”, explicou Alfeirán, como son os choqueiros, o lanzamento de obxectos, o baile de máscaras, o enterro da sardiña, a personaxe do Momo, e o “contrapunto”. “A medida que pasa o tempo, o Carnaval coruñés vai avanzando e socioloxicamente a súa estrutura social diversifícase, presentando así unha dualidade, como é o Entroido de choqueiros, pero tamén o de mascaritas , como vimos o pasado fin de semana no concurso de comparsas”, apuntou na comparecencia Alfeirán, que engadiu: “Cando coinciden eses elementos máis populares cos da institución, fóra das prohibicións ou limitacións, o Entroido na Coruña é apoteósico”.

A presentación pública de Choqueiros. Breve crónica histórica do carnaval coruñés , terá lugar o vindeiro luns, 12 de febreiro, no Circo de Artesáns. O acto, cuxa entrada é libre, comezará ás 20.00 horas. O libro, que estará dispoñible na rede de bibliotecas e centros cívicos municipais, pódese descargar da páxina web municipal www.coruna.gal .

ENCUESTA SEMANAL

¿Te gusta la nueva web?

Cargando ... Cargando ...