Home » Noticias » Recent Articles:

A concelleira de Xustiza Social salienta o aumento dun 150% das persoas beneficiarias da tarifa gratuíta das Escolas Infantís Municipais para o vindeiro curso

Julio 12, 2017 Noticias No Comments

A concelleira de Xustiza Social e Coidados, Silvia Cameán, que ten atribuídas as competencias municipais na área de Educación, deu conta este mércores do impacto das modificacións aplicadas ás tarifas das Escolas Infantís Municipais, acordadas pola Xunta de Goberno local o pasado 2 de xuño e que, como recordou, introducen novos tramos de tarificación, que aumentan de catro a oito nesta convocatoria –o que supón un intervalo de renda menor en cada tramo–, e axustan o importe da tarifa correspondente a cada tramo á capacidade económica familiar que se deriva da súa inclusión nun determinado tramo da renda; uns cambios que, como salientou a responsable municipal, “permitiron acadar unha maior progresividade e, sobre todo, serviron para axustar esas tarifas ás necesidades reais das persoas desta cidade”. Unha vez pechado, o pasado 14 de xuño, o período de matriculación na Rede de Escolas Infantís municipais, a concelleira quixo facer balance “do alcance que ten esta medida, cunha valoración moi positiva dado o impacto real na vida da xente”. Neste sentido, destacou o incremento de persoas beneficiarias da tarifa gratuíta, que pasaron de 44 o curso pasado a 110, o que supón un aumento dun 150%. En canto aos seguintes tramos –a tarifa 1, que supón 5 euros mensuais; a tarifa 2, 20 euros; e a tarifa 3, 40 euros–, engloban a 297 persoas, o que supón un incremento do 212% respecto das persoas beneficiarias de tarifas reducidas da anterior tarificación; como indicou Cameán, coa escala precedente eran 95 as persoas incluídas nestes treito de pago, que supoñía ás familias 45 euros mensuais. Por último, ás tarifas máis elevadas experimentan, segundo expuxo a responsable municipal, un importante descenso, ao pasar de 605 usuarios ou usuarias a 253 (tarifas 6 e 7), “unha redución que vén motivada directamente polos criterios de progresividade, xa que existe un maior número de rendas medias que antes pagaban a totalidade”, avaliou.

Como tamén fixo notar a concelleira, as modificacións reducen de forma moi relevante a achega que teñen que realizar os e as usuarias das escolas infantís municipais, desde os 79.941 euros do pasado curso, ata os 44.355 euros, “un enorme aforro para as familias que vén determinado por unha maior inversión deste Concello”, e o mesmo en relación ao custe medio por escolar, que descende desde os 98 euros ata os 56 euros por neno ou nena co cambio nas tarifas.

“O dereito á educación é un dereito fundamental que debe ser garantido a todas as persoas independentemente da súa condición económica. Parece de sentido común, pero certamente existían na cidade moitas familias que non se podían permitir levar ás súas fillas e fillos ás escolas infantís públicas polo seu custo e agora si que poden facelo”, salientou Cameán, que reafirmou a aposta do Goberno local “polo modelo público de calidade e pola rede de escolas infantís municipais, que seguiremos potenciando no vindeiro curso académico 2017/2018 con máis investimento, novos programas educativos e tamén coa modificación do regulamento dos centros, onde se continuará profundando na aposta por un modelo de calidade e polos criterios de redistribución”.

O Concello deseña coas direccións do Fernando Wirtz e do Concepción Arenal “medidas para mellorar a seguridade do alumnado e diminuír a velocidade de tránsito” na contorna do último tramo da Vedra

Julio 4, 2017 Noticias No Comments

O Goberno local vén de acordar o deseño de melloras para a diminución da velocidade do tráfico rodado na contorna do IES Fernando Wirtz e do CEIP Concepción Arenal, á fin de mellorar a seguridade peonil nunha zona na que coexisten dous centros con máis de 1.500 escolares. Tal e como destaca o concelleiro de Mobilidade Sostible, a iniciativa nace do traballo en común coas direccións dos centros, de cara a pacificación do tráfico no último tramo da avenida da avenida da Vedra. “A proposta ten como finalidade reducir a velocidade de tránsito do vehículo privado e mellorar as condicións de seguridade e ruído nun ámbito sensible”, sinala o edil, quen salienta que as obras, que comezarán nas vindeiras semanas, terán lugar fóra do período lectivo, “polo que non haberá interferencia coa actividade escolar”.

Dentro do plan de actuacións encamiñado a acadar solucións conxuntas para pacificar o último tramo da avenida da Vedra, e tras a eliminación da pasarela peonil, as direccións dos centros escolares e o Goberno local acordaron, antes de acometer as melloras no tronco central da avenida, dar resposta ás distintas necesidades dos centros na súa contorna. “Son medidas que para o Concello da Coruña non supoñen un forte investimento pero que, en realidade, ofrecen solucións de accesibilidade e de cara a diminución da velocidade e de contaminación acústica na contorna do viario”, expón Grandío.

Así, dentro das actuacións deseñadas coas direccións dos centros, actuarase na rúa Cabaleiros –no tramo da vía de saída de Alfonso Molina cara a Catro Camiños– co obxectivo de diminuír a velocidade de circulación, a través da colocación de elementos redutores de velocidade –como lombos de burro e pasos peonís elevados, como está a realizar nas proximidades doutros centros escolares da cidade –, “o que tamén favorecerá a redución da contaminación acústica para os centros, que sofren as consecuencias de contar cunha sección de autopista fronte as súas aulas, no lugar dunha avenida urbana e amable con outros tipos de mobilidade”.

Ademais desta redución da velocidade –que se instalarán antes dos cruzamentos de Cabaleiros coas rúas Perpetuo Socorro e Castro Chané–, o Concello mellorará a situación dos pasos peonís coa ampliación das orellas das beirarrúas, e aumentará a distancia de seguridade para a visibilidade dos vehículos nos pasos. Tamén instalará un semáforo xunto ao paso peonil que cruza desde o Fernando Wirtz até o paseo superior do viaduto, “medidas encamiñadas non só a pacificación do tráfico, senón tamén para ofrecer seguridade as e aos viandantes, en particular para o alumnado do IES”, indica Díaz Grandío. Finalmente, o Goberno local tamén promoverá a accesibilidade total á zona de secretaría do instituto, ao substituír “o chanzo que sempre existiu por unha rampla de acceso, unha medida demandada pola comunidade escolar desde hai anos”, afirma o titular da área de Mobilidade Sostible.

O Concello amplía a súa oferta de formación do programa Coruña Linguas con dous novos cursos para Primaria e Secundaria cuxo período de inscrición se estende até setembro

Junio 19, 2017 Noticias No Comments

A Concellería de Xustiza Social, dirixida por Silvia Cameán, abriu hoxe o período de inscrición para que alumnado da cidade de Primaria e Secundaria poida participar ao longo do curso 2017-2018 en dous novos cursos de formación en linguas estranxeiras, concretamente Listen and Speak e Idiomas en Secundaria. Os citados cursos comezarán o vindeiro 4 de outubro e estenderanse até o 31 de maio do próximo ano. As clases, que se distribuirán en dúas horas semanais en días alternos, impartiranse en centros escolares da cidade. Ambas actividades veñen a ampliar a oferta municipal do programa A Coruña Linguas, e buscan mellorar a formación do alumnado no coñecemento de linguas estranxeiras. “A nosa intención é dar máis oportunidades aos rapaces e rapazas da cidade, ofrecendo actividades de calidade cuns custes que facilitan o acceso”, explicou Cameán. O prezo das actividades ofertadas é de 15 euros mensuais.

O programa Listen and Speak está dirixido a alumnado de 3o a 6o curso de Primaria. Trátase dun programa de comprensión auditiva, expresión e interacción oral en lingua inglesa. Está orientado á certificación internacional do Trinity College London. Estas clases impartiranse nos CEIP Anxo da Garda, Emilia Pardo Bazán, José Cornide, Juan Fernández Latorre, Labaca, María Barbeiro, María Pita, Prácticas, Ramón de la Sagra, Rosalía de Catro, Sagrada Familia, Salgado Torres, Sanjurjo de Carricarte, San Pedro de Visma, Wenceslao Fernández Flórez e Zalaeta. Pola súa banda o programa Idiomas en Secundaria impartirase no IES Agra do Orzán, Elviña, Eusebio da Guarda, Fernando Wirtz, Monte das Moas, Rafael Dieste, Puga Ramón, Menéndez Pidal, Otero Pedrayo, Salvador de Madariaga.

Os alumnos e alumnas da cidade que desexen solicitar praza nestes cursos poderán facelo dende hoxe, luns 19 de xuño e até o 30 de setembro a través do portal web municipal de educación ( www.edu.coruna.es ). A admisión realizarase por rigorosa orde de inscrición.

A concelleira de Xustiza Social comentou a aposta do Goberno local “por favorecer o coñecemento das linguas estranxeiras, e que esta formación sexa accesible para todas as rendas”. Así, recordou outros programas postos en marcha polo Executivo como Idiomas do Mundo ou Junior Year, onde á hora da escolla do alumnado participante tamén inflúen os criterios de renda dos mesmos.

O Goberno local aproba as novas tarifas das Escolas Infantís Municiais, que amplían os tramos tarifarios e inclúen rebaixas no prezo de ata o 90%

Junio 1, 2017 Noticias No Comments

A Xunta de Goberno local aprobará mañá, venres, os cambios a aplicar, a partir do vindeiro curso escolar, nas tarifas da Rede de Escolas Infantís Municipais, que inclúen rebaixas de entre o 9% e o 90%, de cara a mellorar as condicións da práctica totalidade das familias usuarias, atendendo especialmente a aquelas con rendas máis baixas. Deste xeito, a Concellería de Xustiza Social e Coidados, que ten as competencias municipais en materia de Educación, porá en marcha unha serie de medidas, que pasan pola ampliación do número de tramos da tarifa, que aumentan de catro a oito nesta convocatoria para o acceso ás escolas infantís municipais –o que supón un intervalo de renda menor en cada tramo–, e por acomodar o importe da tarifa correspondente a cada tramo á capacidade económica familiar que se deriva da inclusión nun determinado tramo da renda, para evitar que o importe a aboar poida supoñer un obstáculo no acceso a unha praza nalgunha das escolas.

No relativo ao novo sistema tarifario, o Concello distingue oito tramos, e establece unha Tarifa Cero para as rendas máis baixas –de acordo cos requisitos estipulados no regulamento das Escolas Infantís Municipais–, unha cota cero que, segundo as estimacións da área municipal de educación, podería triplicarse respecto ás 32 familias que se benefician dela na actualidade, ata as 108. No seguinte tramo (Tarifa 1), as familias con rendas per cápita iguais ou inferiores ao 50% do IPREM (o indicador estatal que marca a liña para o recibo de subvencións) terán que aboar mensualmente 5 euros (55 anuais). A Tarifa 2 pasa a supoñer 20 euros mensuais e está reservada a familias cunha renda entre o 50% e o 75% do IPREM, mentres que a Tarifa 3, para persoas cunha renda de entre o 75% e o 100% do IPREM, será de 40 euros (440 ao ano). As rendas per cápita que representen entre o 100% e o 125% do IPREM deben aboar unha tarifa de 60 euros (660 euros anuais), mentres que o tramo entre o 125% e o 150% do IPREM queda reducido a 80 euros ao mes. O Goberno local inclúe novos tramos, para os e as menores de familias con rendas de entre o 150% e o 200% do IPREM, para as que se reserva un pago anual de 95 euros mensuais (1.045 euros ao ano). Por último, aquelas perceptoras con unidades familiares por enriba do 200% do IPREM que non teñan dereito por ningunha consideración a tarifa cero aboarán 105 euros cada mes, 1.155 euros ao curso (Tarifa Xeral).

As modificacións nas tarifas das Rede de Escolas Infantís atinxen tamén ás tarifas complementarias –aquelas referidas aos servizos de comedor, horas complementarias, almorzo e merenda–, que se actualizarán en base ao incremento do IPC, algo que se fixo por última vez hai 8 anos.

A Concellería de Xustiza Social reestrutura e rebaixa até nun 90% as tarifas das Escolas Infantís Municipais “para axustalas á realidade da xente e facilitar a igualdade de oportunidades no acceso a este servizo público”

Abril 7, 2017 Noticias No Comments

A concelleira de Xustiza Social e Coidados, Silvia Cameán, compareceu este xoves ante os medios para presentar os cambios que o Goberno local aplicará, de cara ao vindeiro curso escolar, nas tarifas da Rede de Escolas Infantís Municipais, que inclúen rebaixas de entre o 9% e o 90%, unha modificación da que se beneficiarán “practicamente todas as familias usuarias” e que atende especialmente a aquelas con rendas máis baixas. Esta diminución, sinalou a edil, é posible grazas ao compromiso do Goberno local “coa educación pública de calidade”, que levou a incrementar nun 13% o investimento das escolas municipais nos Orzamentos municipais para este ano. “Ademais, non só rebaixamos as tarifas, senón que as modificamos axustándoas á realidade da xente, de cara a facilitar a equidade e a igualdade de oportunidades no acceso a este servizo público”, indicou.

Como fixo notar a responsable municipal, as tarifas que establecera o Goberno do PP nas nove escolas municipais que conforman a rede “presentaban unha progresividade moi baixa”, de tal xeito que só as familias cunha renda per cápita inferior a 4.377 euros ao ano, practicamente en situación de pobreza, podían gozar dalgún tipo de bonificación. “Consideramos que por enriba dese nivel de renda hai familias con dificultades, ou que teñen que facer un esforzos demasiado grande para acceder a unha escola infantil municipal”, considerou a edil, quen comentou, a modo de exemplo, que unha familia de 3 integrantes con ingresos mensuais inferiores a 1.100 euros ten que aboar unha tarifa de 116 euros, “o que supón máis do 10% dos seus ingresos”.

De cara a reverter esa situación “inxusta”, a Concellería de Xustiza Social porá en marcha diversas medidas, que pasan, en primeiro lugar, pola ampliación do número de tramos da tarifa, que aumentan de catro a oito nesta convocatoria para o acceso ás escolas infantís municipais, “para obter unha maior equidade e asegurar que ninguén quede fóra por cuestións económicas”. Desta forma, o Concello estabelece unha Tarifa Cero para aqueles e aquelas escolares coas rendas máis baixas –de acordo cos requisitos estipulados no regulamento das Escolas Infantís Municipais–, unha cota cero que, segundo as estimacións da área municipal de educación, podería triplicarse respecto ás 32 familias que se benefician dela na actualidade. No seguinte tramo (Tarifa 1), as familias con rendas per cápita iguais ou inferiores ao 50% do IPREM (o indicador estatal que marca a liña para o recibo de subvencións) terán que aboar mensualmente 5 euros (55 anuais). A Tarifa 2 pasa a supoñer 20 euros mensuais e está reservada a familias cunha renda entre o 50% e o 75% do IPREM, mentres que a Tarifa 3, para persoas cunha renda de entre o 75% e o 100% do IPREM, será de 40 euros (440 ao ano). As rendas per cápita que representen entre o 100% e o 125% do IPREM deben aboar unha tarifa de 60 euros (660 euros anuais), mentres que o tramo entre o 125% e o 150% do IPREM queda reducido a 80 euros ao mes. O Goberno local estabeleceu novos tramos, para os e as menores de familias cuxas rentas estean entre o 150% e o 200% do IPREM, para as que se reserva un pago anual de 95 euros mensuais (1.045 euros ao ano). Por último, aquelas perceptoras con unidades familiares por enriba do 200% do IPREM que non teñan dereito por ningunha consideración a tarifa cero aboarán 105 euros cada mes, 1.155 euros ao curso (Tarifa Xeral). (Máis información do documento adxunto). Neste sentido, a titular de Xustiza Social destacou, de acordo cos estudos levados a cabo pola área de Educación, que a nova tarificación permitirá reducir de 604 a 91 as familias que paguen a Tarifa Xeral.

As modificacións nas tarifas das Rede de Escolas Infantís atinxen tamén ás tarifas complementarias –aquelas referidas aos servizos de comedor, horas complementarias, almorzo e merenda–, que se actualizarán en base ao incremento do IPC, algo que se fixo por última vez hai 8 anos. “O efecto combinado da diminución das tarifas por escolaridade e do incremento das tarifas complementarias ten como finalidade acadar unha redución efectiva das achegas a realizar por parte das familias, sendo a redución máis significativa, dende logo, para as rendas máis baixas”, incidiu a concelleira. Así, como exemplo, Cameán sinalou que unha persoa usuaria cunha renda per cápita de 4.380 euros/ano, coas tarifas vixentes, debe pagar 116 euros de escolaridade e 70 euros de comedor, o que fai un total de 186 euros ao mes; coas novas tarifas pasará a aboar unha tarifa de escolaridade de 20 euros e unha tarifa de comedor de 80 euros, o que representa un total de 100 euros/mes, case a metade que co sistema anterior e unha redución que lle suporá un aforro anual de 946 euros. “Todas estas medidas irán acompañadas dun incremento en programas educativos que xa se comezou durante o actual curso e no que pretendemos afondar, para avanzar cara unhas escolas públicas de calidade”, comentou a responsable municipal. “Investir nunha educación pública de calidade implica apostar pola riqueza de aportar coñecementos ás nenas e nenos de hoxe, que serán os adultos de mañá. En definitiva, é apostar polo futuro”, salientou, para poñer de relevo o “papel fundamental que a educación ten nos primeiros anos de idade”.

Suscríbete a la web por email

Introduce tu correo electrónico para suscribirte a este web y recibir notificaciones de nuevas entradas.