Home » Noticias » Recent Articles:

Xustiza Social pon en marcha, por segundo ano consecutivo, o programa ‘Cans e Letras’, destinado a mellorar a integración e as habilidades lectoras de alumnado con necesidades especiais

octubre 17, 2017 Noticias No Comments

A concelleira de Xustiza Social, Silvia Cameán, visitou o Centro de Educación Especial Nosa Señora de Lourdes onde este curso, e xunto co tamén CEE Nosa Señora do Rosario, se desenvolverá o programa escolar Cans e Letras, que ten como obxectivo mellorar tanto a integración como a habilidade lectora de alumnado con distintas diversidades. Na súa segunda edición, este programa, que só se desenvolve nunhas cantas cidades do Estado (Madrid, Alacante, Lugo, Murcia, A Rioxa e Zaragoza, ademais da Coruña), beneficiará a 12 rapaces e rapazas con problemas de aprendizaxe. “Estamos especialmente satisfeitas de poder contar, un ano máis, con este programa que se basea en sesións de lectura semanais que se desenvolverán durante sete semanas, dende outubro até decembro, e que están especialmente dirixidas a alumnado con Trastorno do Espectro Autista (TEA). Esta actividade utiliza a técnica READ (Reading Education Assistance Dogs), que consiste na utilización de cans, adestrados por especialistas que os acompañan nas sesións, para favorecer o achegamento á lectura por medio da conexión emocional que se estabelece entre o can e o alumnado”, comentou aresponsablemunicipal.

A edil explicou que, precisamente, “a boa acollida que tivo o ano pasado o programa Cans e Letras fixo que este curso dende o Concello decidísemos non só apostar de novo por el, senón amplialo, ao pasar a desenvolverse en dous centros de educación especial, na vez de só nun”. “Este goberno non deixa a ninguén atrás. Cremos que é moi importante poñer en marcha ferramentas especialmente encamiñadas á integración do alumnado con necesidades especiais, e así o estamos a facer”, salientou a concelleira.

O Concello celebrará do 3 ao 8 de outubro a XII Semana de Prevención de Incendios

septiembre 25, 2017 Noticias No Comments

O alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro, e a concelleira de Igualdade e Diversidade, Rocío Fraga, –que ten delegadas as competencias municipais en materia de seguridade cidadá– inaugurarán o vindeiro martes, 3 de outubro, a XII Semana da Prevención de Incendios da Coruña, unha iniciativa que busca sensibilizar sobre prácticas seguras e poñer en coñecemento da veciñanza de todas as idades materiais e accións a realizar ante posibles situacións de risco por lume. O programa, que ten na praza de María Pita o centro das actividades, inclúe unha exposición permanente de vehículos antigos e actuais do servizo de bombeiros –que se poderá visitar durante todas as xornadas da semana, en horario de 09.00 a 21.00 horas–, charlas informativas, atención permanente a consultas e actividades infantís, ademais de visitas en distintos centros escolares da cidade, nas que se dará conta das principais medidas de seguridade no ámbito escolar e se formará ao alumnado e profesorado en técnicas como o manexo de extintores, evacuación ou sinalización de emerxencia, entre outras materias. Durante todas as tardes haberá en María Pita actividades interactivas na ‘Casa de Fumes’, unha instalación onde se realizarán simulacros e accións prácticas pensadas para menores e persoas adultas, e charlas abertas a todos os públicos sobre incendios domésticos, manexo de extintores, reanimación cardio-pulmonar básica ou pautas a seguir en caso de accidente de tráfico. No mesmo emprazamento, o persoal do servizo municipal de Extinción de Incendios e Salvamento atenderá ao público que se achegue para resolver dúbidas sobre prevención, normativa ou calquera outra cuestión relativa a seguridade en incendios.

As actividades comezarán o propio martes, día 3, no centro cívico da Cidade Vella, cun curso teórico-práctico sobre plan de autoprotección dirixido a persoal municipal, e unha visita do persoal do servizo de bombeiros ao centro María Barbeito, ademais da presentación pública a cargo do alcalde e a concelleira responsable da área de Seguridade Cidadá. Ao longo da semana haberá tamén visitas ao Curros Enríquez, Nosa Señora do Rosario e María Pita, ao tempo que polas tardes, e durante todo o día durante a fin de semana, continuarán as accións divulgativas na praza de María Pita.

Toda a información estará dispoñible na web municipal de Seguridade Cidadá: www.coruna.gal/seguridadecidada .

A Concellería de Xustiza Social e Coidados incrementa en máis dun 50% as bolsas comedor para o vindeiro curso, ata as 1.529

septiembre 21, 2017 Noticias No Comments

A Concellería de Xustiza Social e Coidados, que ten as competencias municipais na área de educación, trasladará á vindeira Xunta de Goberno local, que se celebra este venres, a proposta de ampliación de crédito do programa de comedores escolares para o curso 2017/2018, que permitirá incrementar estas bolsas nun 53% respecto ao ano precedente, ata acadar as 1.529 no inicio de curso. O Concello destinará a este programa un orzamento total de 1.180.000 euros, ao sumar aos 950.0000 euros destinados como orzamento inicial aprobado para este curso outros 230.000 euros –que se reparten en 169.000 euros para este ano e 161.000 para o vindeiro–. Como salienta a responsable municipal desta área, a concelleira Silvia Cameán, a cifra supón supón un “aumento máis que relevante” respecto aos anos precedentes, nos que se destinaron 772.000 euros (en 2016/2017), 720.000 euros (en 2015/2016), 595.000 euros (en 2014/2015) e 475.000 (2013/2014). “Seguimos incrementando o esforzo neste programa, co obxectivo que ningún neno e ningunha nena que o necesite quede fóra deste servizo, que busca dar cobertura ás familias en situación de vulnerabilidade social, independentemente do centro onde cursen os seus estudos. Por iso elevamos o orzamento, para atender o aumento da demanda e o maior número de familias que cumpren os requisitos para seren beneficiarias”, subliña Cameán, que destaca que o orzamento para o curso 2017/2018 duplica o do último curso do anterior goberno local, “o que indica as prioridades de cada quen”. “Para este goberno local e para esta concellería, o prioritario é poñer por diante ás persoas e destinar os recursos que sexan necesarios para crear igualdade de oportunidades e facilitar a vida das veciñas e veciños desta cidade”, salienta.

O programa municipal de bolsas comedor está destinado a apoiar as unidades familiares con menores ao seu cargo e que teñen imposibilidade ou grave dificultade para prestar a atención adecuada. Vai dirixido a persoas empadroadas no Concello da Coruña, matriculadas en centros públicos ou concertados con servizo de comedor que non teñan cumprido os 18 anos e cuxa renda per cápita non supere os 6.000 euros anuais (ademais de axustarse ao baremo establecido). Na valoración da situación familiar téñense en conta tres factores diferenciais, como son a situación laboral, a situación económica das unidades familiares e a situación socio-familiar da ou do solicitante, na que se analizaron situacións como a pertenza a unha familia numerosa, casos de discapacidade na unidade familiar, e grao do mesmo. Para este curso, ademais, o Concello vén de introducir unha serie de novidades no programa, como é que o principal criterio a ter en conta para a súa adxudicación será o económico, na busca de axudar a aquelas familias que se atopan nunha situación de maior vulnerabilidade, e a introdución de criterios relativos á saúde dos e das rapazas, de maneira que se terá en conta, na valoración, o feito de que o alumnado teña algunha intolerancia alimentaria. Como indica a titular de Xustiza Social, estes cambios para o curso 2017-2018 foron acadados “en consenso coas educadoras de todos os centros, e coa participación e opinión de todas as técnicas implicadas directa e indirectamente neste recurso”.

Tipos e axuda

A gratuidade da bolsa pode ser total para aqueles e aquelas menores que cursan estudos nun centro público que teña servizo de comedor, ou dun máximo de 80 euros ao mes no caso de alumnado matriculado nun centro sostido parcialmente con fondos públicos (concertado), unha contía que pode elevarse ata os 98 euros en casos excepcionais, atendendo á situación económica dos e das participantes. En concreto, no cálculo de puntos para poder optar ás bolsas comedor tense en conta de maneira principal a situación económica das familias solicitantes, cun máximo de 10 puntos por este motivo (no que os 10 son para as rendas per capita de menos de 3.000 euros anuais e 0, para as de máis de 6.000 euros). Ademais, nesta anualidade o teito económico creceu de 4.500 a 6.000 euros, de acordo cos indicadores do IPREM. Á marxe dos criterios económicos, tamén se ten en conta a situación laboral das e dos proxenitores, como é o feito de que ambos traballen e a incompatibilidade horaria, así como a situación social (monoparentalidade, familias numerosas, familias que sufriron situación de violencia de xénero).

O goberno local “afonda no seu compromiso coa seguridade viaria” e presenta un mapa para dar a coñecer entre a veciñanza os máis de 45 quilómetros de Camiños Escolares Seguros da Coruña

septiembre 19, 2017 Noticias No Comments

O goberno local dá un novo paso na mellora da difusión da seguridade viaria na contorna dos centros escolares coa apertura, de cara á cidadanía, do Mapa de Camiños Escolares Seguros, unha proposta impulsada pola Concellería de Mobilidade Sostible que mostra toda a información, dun modo accesible, das diferentes rutas seguras que poden utilizar as cativas e os para desprazarse aos centros educativos adscritos ao programa. Este novo visor xeográfico, que se pode consultar a través da web municipal, ten como finalidade achegar á veciñanza as 70 rutas recoñecidas baixo este programa, ao que están adscritos 11 CEIPS e 2 EIM da cidade.Camiños Escolares, tal e como sinalou o edil Daniel Díaz Grandío, naceu coa intención de mellorar a seguridade viaria nas contornas dos colexios así como de facilitar o acceso das e dos cativos aos mesmos. “Nesta aposta por favorecer a mobilidade peonil desde as idades máis novas, a apertura deste visor xeográfico dá unha resposta á necesidade de canalizar o fluxo de información alén do alumnado e profesorado, para chegar en especial ás AMPAS, as nais e pais das e dos estudantes, pero tamén para o resto da veciñanza da Coruña”, explica o edil, quen lembra que esta iniciativa “afonda no compromiso que o Goberno local mantén coa promoción da seguridadeviarianoespazopúblico”.

En total os Camiños Escolares Seguros no termo municipal suman un total de máis de 45 quilómetros, en toda a cidade, de vías seguras para as nenas e nenos. “Este mapa presenta, dun xeito máis accesible e usable, toda a información que até o de agora non estaba cohesionada”, explica Grandío, quen sinala que “se trata dunha primeira versión do mesmo, pero que admitirá melloras nos vindeiros meses”. “O traballo con elementos xeográficos abre a posibilidade de implementar melloras no propio visor. A idea do goberno local é crear un novo espazo de traballo aberto á cidadanía no que se poidan engadir melloras e ferramentas que faciliten o acceso á información da comunidade escolar”.

A presentación desta proposta, que ten lugar no marco da Semana da Mobilidade, reforza a aposta do executivo coruñés por este programa municipal de seguridade viaria que, até o venres, darase a coñecer, da man de Stop Accidentes, á entrada e saída de clase dos CEIPS que participan na iniciativa.

O Mapa de Camiños Escolares Seguros pode visualizarse a través do portal web municipal

https://ide.coruna.es/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=d591d1c9b60341e3bb3ccf5e4ed4a 162

Mapa de aparcabicis

Ademais desta proposta, dentro da Semana da Mobilidade o goberno local lanzou, en colaboración co Laboratorio de Enxeñería Cartográfica (cartoLAB) da E.T.S. de Enxeñería de Camiños da UDC, un mapa participativo para definir a localización, no termo municipal, de novos aparcadoiros de bicicletas. Desde o seu lanzamento o pasado día 14, o mapa recolleu, tal e como afirma o concelleiro, “máis de 420 propostas da cidadanía para estes novos equipamentos”. Desta consulta, segundo apunta Díaz Grandío, o goberno local extraerá a información para implantar as novas estruturas, “co obxectivo de seguir a fomentar, de novo, o uso da bicicleta como medio de transporte na cidade”.

Tanto este mapa como as propostas achegadas pola veciñanza poden visualizarse na dirección web https://emapic.es/custom/bicicoruna/aparcabicis

O Concello pon en marcha a liña de axudas para libros de texto e material escolar dos e das cativas de familias en situación de vulnerabilidade

septiembre 5, 2017 Noticias No Comments

A concelleira de Xustiza Social e Coidados, Silvia Cameán, visitou esta mañá a Escola Municipal Infantil de Carricanta, que hoxe deu comezo ao curso lectivo. Nese escenario, a concelleira quixo reiterar o compromiso do goberno local co ensino público, e manifestou o empeño do Concello “en dar, dentro das nosas competencias, todas as facilidades posibles á hora de poder garantir que os e as cativas desta cidade reciben unha educación de calidade, independentemente dos ingresos das súas familias”. Ao respecto, a responsable municipal manifestou que o Concello iniciou xa a tramitación das axudas denominadas “de emerxencia” destinadas a axudar aos e ás estudantes das unidades familiares con menos recursosparagarantirtantoacompradoslibrosdetextocomoomaterialescolar.

Cameán explicou que o orzamento municipal destinado a axudas con carácter de emerxencia social é de 847.000 euros, cun incremento de máis do 13% en relación aos créditos iniciais previstos. “Esta partida comprende tamén as axudas que están destinadas á libros de texto e material escolar. A gratuidade dos libros de texto non é total, xa que hai moitos cadernos de traballo ou de lectura, por exemplo, que non son cubertos co sistema de préstamo de libros. Por ese motivo, e porque para nós, a prioridade dun goberno ten que ser esta, aumentamos en 100.000 euros este ano a partida que destinamos a estas axudas. A nosa intención é que ningunha nena nin neno desta cidade queden sen libros cos que poder formarse”, comentou a concelleira, que explicou que a tramitación destas axudas faise mediante un programa específico destinado a familias con fillos e fillas en idade lectiva. “Son as traballadoras municipais as que detectan e tramitan estas axudas, se hai necesidade das mesmas, tanto nos centros cívicos como nas Unidades de Atención Social (UAS)”, indicou, par engadir que “estas axudas se conceden, fundamentalmente, atendendo aos requisitos recollidos na ordenanza reguladora das Axudas Económicas de Emerxencia Social (AES), cuxos requisitos poden consultarse na web municipal de servizos sociais. “Na actualidade hai xa tramitadas 51 solicitudes de axuda, aínda que prevemos que ao longo do curso esta cifra se irá incrementando”, explicou. … Leer más

Suscríbete a la web por email

Introduce tu correo electrónico para suscribirte a este web y recibir notificaciones de nuevas entradas.